Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Sander Kaïret

  • Master in de rechten
  • Houder getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken"

 
Sander Kaïret studeerde in 2013 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.

Van 2013 tot 2016 doorliep hij zijn stage aan de Balie Brussel bij Pieter Jongbloet advocaten, waar hij voornamelijk dossiers behandelde in het publiekrecht, met nadruk op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening – milieu) en aanverwante materies.

Sindsdien verdiepte hij zich verder in het omgevingsrecht, gaande van advies en het eerste bezwaar, tot beroepen bij de Deputatie, Minister, Raad voor Vergunningsbetwistingen of Raad van State. Zowel particulieren, bedrijven als lokale overheden doen hiervoor een beroep op hem.

Hoofdzakelijk behandelt hij dossiers in het administratief recht in de ruime zin, met nog steeds een bijzondere aandacht voor het omgevingsrecht. Dit neemt niet weg dat hij ook actief is in aanverwante materies (energierecht, bodem, administratieve heffingen, erfdienstbaarheden,…).

Daarnaast treedt hij geregeld op in burgerlijke en strafrechtelijke geschillen, en is hij tevens houder van het getuigschrift “Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken”.

In 2016 startte hij samen met Stijn Van Hulle een kantoor te Zomergem, met klemtoon op het omgevings- en het vastgoedrecht. Van 1 september 2018 tot 31 maart 2020 werd het kantoor te Zomergem, thans Lievegem, een bijkantoor van de CVBA Frans Baert & Vennoten.

Sinds 31 maart 2020 is Sander Kaïret voltijds actief vanuit het hoofdkantoor aan de Koning Albertlaan te Gent in de associatie Frans Baert & Vennoten, waar hij op 1 juli 2020 toetrad als vennoot.


 

Vraag stellen?