Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Sander Kaïret

  • Master in de rechten
  • Houder getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken"

 
Sander Kaïret studeerde in 2013 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.
 
Van 2013 tot september 2016 doorliep hij zijn stage aan de Balie Brussel bij Pieter Jongbloet advocaten, waar hij voornamelijk dossiers behandelde in het publiekrecht, met nadruk op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening – milieu) en aanverwante materies.
 
Sindsdien verdiepte hij zich verder in het omgevingsrecht, gaande van advies en het eerste bezwaar, tot beroepen bij de Deputatie, Minister, Raad voor Vergunningsbetwistingen of Raad van State. Zowel particulieren, bedrijven als lokale overheden doen hiervoor een beroep op hem.
 
Hij behaalde het getuigschrift “Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken”.
 
In 2016 startte hij samen met Stijn Van Hulle een kantoor te Zomergem, met klemtoon op het omgevings- en het vastgoedrecht, waar hij tot 31 maart 2020 kantoor hield.

Sinds 31 maart werkt hij voltijds vanuit het hoofdkantoor aan de Koning Albertlaan te Gent.

 

Vraag stellen?