Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Vastgoed en bouwrecht

Zowel particulieren als ontwikkelaars en makelaars kunnen geconfronteerd worden met tal van vragen of geschillen inzake de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

U kan bij Frans Baert & Vennoten terecht voor het opstellen van overeenkomsten voor de koop of verkoop, huur, handelshuur en pacht van vastgoed, of een nazicht van aannemings- en architectenovereenkomsten en notariële aktes.

Hebt u informatie nodig over erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal? Dan zijn wij u graag van dienst. Wij beschikken eveneens over expertise inzake het appartementsrecht, bouwrecht, en de daaraan verbonden verzekeringskwesties.
Zo verlenen wij juridische bijstand aan zowel particulieren, ondernemingen als overheden in verhouding tot andere partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten.

Onze advocaten adviseren u, staan u bij in onderhandelingen rond overeenkomsten, en berusten op een ruime ervaring in het voeren van procedures in het geval van geschillen. Binnen deze rechtstak kan u eveneens rekenen op onze expertise in aanverwante materies zoals omgevingsrecht.

Hebt u nood aan juridische bijstand omtrent vastgoed- en bouwrecht? Contacteer dan naargelang uw vraag de advocaten Maarten Dambre, Yves De Graeve of Stefanie Goubert.
Ontdek onze andere specialisaties
Meer informatie
Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Meer informatie
Erfrecht

Erfrecht

Meer informatie
Contractenrecht

Contractenrecht

Meer informatie
Administratief en grondwettelijk recht

Administratief en grondwettelijk recht

Meer informatie
Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht

Meer informatie
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meer informatie
Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Meer informatie
Insolventie en collectieve schuldenbemiddeling

Insolventie en collectieve schuldenbemiddeling