Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Nieuws

25 jaar Gemeentelijke Administratieve Sancties - Rechtspraakoverzicht
Naar aanleiding van 25 jaar Gemeentelijke Administratieve Sancties staat mr. Tom De Sutter stil bij de rechtspraak uit die periode tijdens een webinar op 16 mei 2024.  
Meer info...
Het ontslagdecreet: een eerste afrekening
De lokale tuchtoverheid blijft bevoegd om ook na een in afwachting van een georganiseerd administratief beroep opgeschorte tuchtbeslissing tot ontslag van ambtswege een preventieve schorsing op te leggen. 
Dit blijkt uit tweee recente arresten van de Raad van State. 

GAS-boetes.. ook actueel in Corona-tijden
GAS-boetes.. ook actueel in Corona-tijden. 
Syllabus Huurrecht 2020 beschikbaar

Maarten Dambre bespreekt in de tekst “Huurecht 2020” enkele recente wijzigingen en evoluties m.b.t. het algemeen huurrecht, het woninghuurrecht (Vlaams Woninghuurdecreet) en de handelshuur. Deze tekst dient als syllabus voor het vak ‘Huurrecht- handelshuur” van de stageschool Oost-Vlaanderen. U kan de tekst downloaden via de publicatiepagina van mr. Dambre. 

Music for life 2019