Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Nieuws

Warmste week 2022
Jobbeurs 2022
Overlijden Frans Baert
Mr. Laura Van Keymeulen staat stil bij de veranderingen in het euthanasierecht
De Warmste Week
Frans Baert & Vennoten verwelkomt nieuwe vennoot
Frans Baert en Vennoten is bijzonder verheugd aan te kondigen dat Mr. Sander Kaïret als nieuwe vennoot de associatie versterkt met ingang van 1 juli 2020.

Voornamelijk is hij actief in het administratief recht in de ruime zin, met een bijzondere aandacht voor het omgevingsrecht.

Daarnaast treedt hij geregeld op in aanverwante materies en burgerlijke en strafrechtelijke geschillen.

https://www.fransbaert.be/advocaten/sander-kairet
 
De tot schadevergoeding gehouden overheid staat er alleen voor bij de Raad van State
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 14 mei geoordeeld dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel in zoverre artikel 11bis RvSt-Wet de schadevergoeding enkel ten laste legt van de steller van de nietig verklaarde handeling.

 
De lokale tuchtoverheid blijft bevoegd om ook na een in afwachting van een georganiseerd administratief beroep opgeschorte tuchtbeslissing tot ontslag van ambtswege een preventieve schorsing op te leggen. 
Dit blijkt uit tweee recente arresten van de Raad van State. 

GAS-boetes.. ook actueel in Corona-tijden
GAS-boetes.. ook actueel in Corona-tijden. 
Syllabus Huurrecht 2020 beschikbaar

Maarten Dambre bespreekt in de tekst “Huurecht 2020” enkele recente wijzigingen en evoluties m.b.t. het algemeen huurrecht, het woninghuurrecht (Vlaams Woninghuurdecreet) en de handelshuur. Deze tekst dient als syllabus voor het vak ‘Huurrecht- handelshuur” van de stageschool Oost-Vlaanderen. U kan de tekst downloaden via de publicatiepagina van mr. Dambre. 

Music for life 2019