Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Nieuws

Frans Baert & Vennoten verwelkomt nieuwe vennoot
Frans Baert en Vennoten is bijzonder verheugd aan te kondigen dat Mr. Sander Kaïret als nieuwe vennoot de associatie versterkt met ingang van 1 juli 2020.

Voornamelijk is hij actief in het administratief recht in de ruime zin, met een bijzondere aandacht voor het omgevingsrecht.

Daarnaast treedt hij geregeld op in aanverwante materies en burgerlijke en strafrechtelijke geschillen.

https://www.fransbaert.be/advocaten/sander-kairet
 
Coronamaatregelen

Om onze werking te garanderen in een veilige omgeving en onze cliënten maximaal ten dienste te zijn, heeft Frans Baert & Vennoten beslist om de consultaties op kantoor tot een minimum te beperken en zo mogelijk over de telefoon of via videoconferentie te laten verlopen.

 

Indien er toch consultaties op kantoor plaatsvinden, dan worden de nodige maatregelen genomen om deze zo veilig mogelijk te laten verlopen : afstandsregels worden gerespecteerd, zowel de advocaat als de cliënt dragen een mond- en neuskapje, het uur van de afspraak wordt zo correct mogelijk gerespecteerd, na elke consultatie wordt alles ontsmet,...

 

Wij danken u voor uw begrip.


 

De tot schadevergoeding gehouden overheid staat er alleen voor bij de Raad van State
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 14 mei geoordeeld dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel in zoverre artikel 11bis RvSt-Wet de schadevergoeding enkel ten laste legt van de steller van de nietig verklaarde handeling.

 
De lokale tuchtoverheid blijft bevoegd om ook na een in afwachting van een georganiseerd administratief beroep opgeschorte tuchtbeslissing tot ontslag van ambtswege een preventieve schorsing op te leggen. 
Dit blijkt uit tweee recente arresten van de Raad van State. 

GAS-boetes.. ook actueel in Corona-tijden
GAS-boetes.. ook actueel in Corona-tijden. 
Frans Baert & Vennoten breidt uit
Frans Baert & Vennoten werkt verder aan de toekomst.

Mr. Sander Kaïret zal vanaf 31 maart 2020 voltijds actief zijn vanuit het hoofdkantoor aan de Koning Albertlaan te Gent.

Mr. Stijn Van Hulle zal verder kantoor houden in Lievegem, op het vroegere bijkantoor van de associatie.

Wij wensen hem daar alle succes toe.
Syllabus Huurrecht 2020 beschikbaar

Maarten Dambre bespreekt in de tekst “Huurecht 2020” enkele recente wijzigingen en evoluties m.b.t. het algemeen huurrecht, het woninghuurrecht (Vlaams Woninghuurdecreet) en de handelshuur. Deze tekst dient als syllabus voor het vak ‘Huurrecht- handelshuur” van de stageschool Oost-Vlaanderen. U kan de tekst downloaden via de publicatiepagina van mr. Dambre. 

Music for life 2019
Frans Baert & Vennoten aanwezig op jobbeurs Ugent