Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent
Kosten en ereloon
Een ereloonstaat is opgebouwd uit kosten en het honorarium. De kosten zijn de door de advocaat gedane uitgaven ten behoeve van de zaak. Het honorarium of ereloon vergoedt de prestaties van de advocaat.

Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behartigt. Mocht u bij het ontvangen van een staat van kosten en honorarium opmerkingen hebben, gelieve die dan onmiddellijk mede te delen.

De kosten

Een advocaat is verplicht uw dossier minstens vijf jaar na afsluiten ervan te bewaren. Hiervoor wordt een archiveringskost aangerekend.

Dit zijn onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften, toerekenbare secretariaatskosten zoals die voor de briefwisseling en het opstellen van procedurele stukken (waarvoor een forfaitaire kost per getikte bladzijde wordt aangerekend) en de verplaatsingskosten.

De kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht (tarief september 2023): 
  • openen van een dossier en dossierbeheer: € 100
  • uitgaande briefwisseling en ander tikwerk: € 10 per blad
  • kopies: € 0,2 per kopie
  • aangetekende zending: € 5,83 euro
  • verplaatsingen: € 0,60 per km
  • archivering dossier: € 50
Het ereloon

Hoofdregel bij Frans Baert & Vennoten is dat het honorarium wordt bepaald op basis van een uurloon.

Voor prestaties vanaf 1 januari 2022 rekenen onze advocaten een basisuurloon tussen 140,00 euro en 200,00 euro (excl. BTW). Het basisuurloon kan jaarlijks worden aangepast.Concrete afspraken omtrent het concrete uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt u met de advocaat die uw zaak behartigt bij aanvang van het dossier.
 
Dit basisuurloon kan door de advocaat aangepast worden aan een aantal bijzondere factoren al dan niet in combinatie, zoals:
  • Het belang van de zaak (0,7 à 2,5)
  • Het spoedeisend karakter van de zaak (1,5)
  • Het behaalde resultaat (1,5)
  • Verplaatsingen en wachttijden (0,65)
Alle bedragen worden verhoogd met 21% BTW, met uitzondering van de door het kantoor voor geschoten gerechtskosten.
 
Mocht u bij het ontvangen van een staat van kosten en honorarium opmerkingen hebben, gelieve die dan onmiddellijk mede te delen.

Verder verwijzen u ook naar onze algemene voorwaarden
.
Staten van kosten en honorarium zijn betaalbaar via onze bankrekening met nummer BE67 6301 9000 6487 met vermelding van de gestructureerde mededeling. De ereloonstaten zijn contant betaalbaar.

Bij niet betaling binnen de dertig dagen na datum wordt van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet aangerekend. Behalve indien deze ereloonstaat een eindstaat is, werd de component honorarium voorlopig berekend.

Indien de zaak met een gunstig resultaat kan worden afgesloten, kan deze component in de eindstaat opnieuw worden berekend, met toepassing van een coëfficiënt 1,5 gelet op het behaalde resultaat.