Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent
Resultaatgerichte aanpak
Frans Baert & Vennoten is een vakbekwaam advocatenkantoor dat uw zaak met kennis, ervaring en oprecht engagement aanpakt.

Onze advocaten beschikken over een uitgebreide expertise in verschillende rechtsgebieden, waar u als particulier, zelfstandige, klein en middelgroot bedrijf, of overheid mee in aanraking kan komen.
 

Voorkomen van geschillen

Wij gaan in de eerste plaats steeds op zoek naar efficiënte oplossingen om juridische geschillen te vermijden. Wij werken in overleg met u een strategie uit, waarbij gestreefd wordt naar het voorkomen van problemen en het verwerven van een gunstige uitgangspositie bij onderhandeling of eventuele procedure.

Onderhandelen en procederen

Bij geschillen verdiepen we ons zo veel mogelijk in de volledige context en proberen alle omstandigheden te begrijpen alvorens u te adviseren.

We staan u uiteraard bij in bemiddeling en het voeren van onderhandelingen, en onderzoeken en bespreken met u procedure vermijdende alternatieven. We doen dan ook het uiterste om kostbare en tijdrovende procedures te voorkomen.

De praktijk wijst echter uit dat gerechtelijke procedures niet altijd kunnen vermeden worden. Ons advocatenteam staat dan ook steeds klaar om u of uw onderneming met gedrevenheid te vertegenwoordigen bij procedures voor diverse rechtbanken en rechtscolleges, met inbegrip van de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Europese rechtscolleges.

Specialisatie en geïntegreerde aanpak

De wetgeving wordt een steeds complexer geheel van verschillende rechtsgebieden. Dit noodzaakt ook ons advocatenkantoor tot een interne taakverdeling en een doorgedreven specialisatie van haar advocaten en medewerkers. Elke vennoot heeft zich grondig bekwaamd in een aantal belangrijke rechtsdomeinen, die zowel voor particulieren als ondernemingen en overheden van belang zijn.

Aan de hand van opleidingen, wetenschappelijke werkzaamheden en een continue opvolging van nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak, verzekert ons kantoor u een professionele en sterk gespecialiseerde dienstverlening.

De aanwezigheid van gespecialiseerde advocaten betekent bovendien dat uw verschillende dossiers op één kantoor kunnen worden behandeld.

In menig dossiers is bovendien een grondige kennis van meerdere domeinen noodzakelijk. Op deze wijze verzekeren wij u een geïntegreerde aanpak op maat van uw zaak.
 

Vertrouwen, openheid en continuïteit

U bent zonder twijfel op zoek naar een vertrouwenspersoon die uw zaak grondig en met gedrevenheid aanpakt en verdedigt. Het uitgangspunt van een samenwerking met ons advocatenkantoor vormt uiteraard de directe vertrouwensband tussen u en de geconsulteerde advocaat.

Het is voor ons essentieel dat u naast een grondig onderbouwde juridische analyse van uw zaak eveneens ware bijstand ervaart en wij uw zorg als het ware uit handen nemen.

Om tot een efficiënte vertrouwensband met u te komen, spelen open communicatie en een sterke betrokkenheid bij uw zaak een grote rol. Zo communiceert Frans Baert & Vennoten in alle openheid over de wijze van aanrekening van kosten en ereloon. Tijdens een eerste gesprek kan dit volledig worden toegelicht.

Ons advocatenkantoor garandeert u tenslotte een continuïteit in dienstverlening. Als cliënt hebt u de zekerheid dat de behandeling van uw zaak zonder onderbreking doorgaat, wat er ook gebeurt. De samenstelling en organisatie van ons kantoor zorgt ervoor dat de continuïteit in alle omstandigheden en op dezelfde deskundige wijze verzekerd wordt.

Hebt u vragen over onze aanpak van uw zaak? Neem dan contact op en leg uw vragen aan ons voor. Wij leggen graag een afspraak op ons kantoor voor u vast.