Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Het betreft de regels voor het bouwen en ver- en herbouwen van constructies, voor de inrichting van de ruimte (door onder meer uitvoeringsplannen), regelgeving inzake milieu, water, natuurbescherming, bossen, afval en bodem, en onteigeningen.

Zowel particulieren als bedrijven en overheden kunnen bij ons kantoor terecht voor adviezen, begeleiding bij projecten, en procedures voor de administratie rechtscolleges en rechtbanken zoals de Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, en andere.
Binnen deze materie kan u eveneens rekenen op de expertise van advocaten in aanleunende rechtstakken zoals vastgoed- en bouwrecht.

Hebt u nood aan een ervaren advocaat voor zowel advisering als procesvoering in omgevingsrecht, milieurecht of ruimtelijke ordening en stedenbouw? Contacteer dan naargelang uw vraag advocaten Veerle Tollenaere of Pieter Van Assche, gespecialiseerd in deze complexe materie.
Ontdek onze andere specialisaties
Meer informatie
Vastgoed en bouwrecht

Vastgoed en bouwrecht

Meer informatie
Administratief en grondwettelijk recht

Administratief en grondwettelijk recht

Meer informatie
Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Meer informatie
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meer informatie
Erfrecht

Erfrecht

Meer informatie
Contractenrecht

Contractenrecht

Meer informatie
Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Meer informatie
Verkeersrecht

Verkeersrecht