Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Overheidsopdrachten

Voor overheden is de correcte naleving van de regelgeving binnen overheidsopdrachten bij het sluiten van hun contracten onvermijdelijk.

Ook voor bedrijven en dienstverleners waarvan overheidsopdrachten een belangrijk onderdeel van hun activiteiten uitmaken, is juridische bijstand tijdens het opstellen van kandidaturen en offertes, het voeren van onderhandelingen met de overheid, en het nazien van de rechtmatigheid van de selectie- en toewijzingsbeslissingen, essentieel.
U kan bij ons kantoor terecht voor advies, bijstand tijdens de gunnings- en uitvoeringsfase van de opdracht, en het voeren van procedures bij betwistingen inzake de gunning of uitvoering van overheidsopdrachten. Wij staan u bij gedurende het volledige traject van overheidsopdrachten en verlenen u advies in dossiers van publiek-private samenwerking (PPS).

Heeft uw bedrijf of onderneming nood aan rechtshulp inzake overheidsopdrachten? Advocaten Yves De Graeve, Tom De Sutter en Angelique Van de Meirssche zijn gespecialiseerd in alle aspecten van de betreffende wetgeving.
Ontdek onze andere specialisaties
Meer informatie
Insolventie en collectieve schuldenbemiddeling

Insolventie en collectieve schuldenbemiddeling

Meer informatie
Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Meer informatie
Administratief en grondwettelijk recht

Administratief en grondwettelijk recht

Meer informatie
Erfrecht

Erfrecht

Meer informatie
Verkeersrecht

Verkeersrecht

Meer informatie
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meer informatie
Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht

Meer informatie
Personen- en familierecht

Personen- en familierecht