Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Syllabus Huurrecht 2020 beschikbaar

Maarten Dambre bespreekt in de tekst “Huurecht 2020” enkele recente wijzigingen en evoluties m.b.t. het algemeen huurrecht, het woninghuurrecht (Vlaams Woninghuurdecreet) en de handelshuur. Deze tekst dient als syllabus voor het vak ‘Huurrecht- handelshuur” van de stageschool Oost-Vlaanderen. U kan de tekst hier downloaden of via de publicatiepagina van mr. Dambre.