Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Pieter Van Assche

 • Licentiaat in de Rechten
 • Master in Milieurecht
 • Milieucoördinator Type B
 • Vastgoedcoach
 • Lector Hogent: docent administratief recht in de opleiding JURA
Mr. Pieter Van Assche is ook te bereiken op het adres van ons bijkantoor:
KOUTERSTRAAT 27
9140 TEMSE
Tel: +32 (0)3 482 02 65
Consultaties enkel na afspraak 
Pieter Van Assche studeerde op 4 juli 2003 met onderscheiding af aan de Universiteit van Gent als Master in de rechten, in de optie sociaal-economisch recht.
 
In juli 2004 behaalde hij, met onderscheiding, een Master na Master in de gespecialiseerde opleiding Milieurecht. In juni 2009 behaalde Pieter Van Assche het certificaat van de opleiding tot Milieucoördinator type B via het Instituut voor Permanente Vorming van de UGent.

In oktober 2021 behaalde hij het diploma Vastgoedcoach.
 
Op 1 september 2004 trad hij toe tot de associatie Frans Baert & Vennoten, waar hij zijn stage doorliep en zich verdiepte in de materie van de ruimtelijke ordening en milieurecht. Na enkele jaren medewerkerschap trad hij op 1 januari 2011 toe als vennoot.
 
Pieter Van Assche zijn interesseveld gaat uit naar het administratief recht in zijn meest brede betekenis.
 
Hierbij draagt het Omgevingsrecht (zowel de aspecten ruimtelijke ordening als milieu) zijn voorkeur weg. Hij bouwde tevens een ruime praktijkervaring op in aanverwante administratieve wetgeving, zoals de Vlaamse Wooncode, vreemdelingenrecht, administratieve en fiscale Heffingen, Monumenten en Landschappen, erfdienstbaarheden, e.a.
 
Hij begeleidt zowel (1) projectontwikkelaars, (2) overheden  als (3) particulieren bij de opmaak van hun dossier en/of bij de ontwikkeling van hun project.
 
Ook onderhandelingen (1) met de overheid, (2) tussen buren en (3) voor/met buurtcomités en belangenverenigingen behoren tot zijn werkterrein.
 
Indien een gezamenlijke oplossing niet kan worden gevonden, voert hij procedures, vanaf het indienen van bezwaar, tot het aanvechten van de vergunning(sweigering), inclusief procedures voor de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 
Pieter Van Assche werkt ook al jarenlang voor de hogere overheid in aanbestedingen aan het kantoor toevertrouwd. Ook diverse lokale overheden doen op zijn expertise beroep voor advisering of aanvechten van beslissingen, evenals het verdedigen op administratief, burgerrechtelijk en strafrechtelijk vlak in de sector van ruimtelijke ordening, milieurecht, …
 
Verder bouwde hij een grote praktijkervaring op het migratierecht: asiel, regularisatie, gezinshereniging, naturalisatie, huwelijksweigering, schijnhuwelijken en visa,… Hij werkt als vast advocaat samen met lokale opvanginitiatieven en asielcentra, en begeleidt Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen en hun voogden.
 
Pieter Van Assche bouwde tijdens zijn beginjaren aan de balie een netwerk uit in de sector van het administratief recht, onder meer als medeoprichter van een netwerk van milieu-advocaten, dat cliënten over de deelstaten/landsgrenzen heen tracht bij te staan (2005-2009).
 
Op 9 november 2007 werd hij bijkomend toegelaten tot het tableau van advocaten aan de balie te Dendermonde, waar hij sindsdien (enkel op afspraak) ook kantoor houdt in een tweede vestiging van de associatie.
 
Aan de Gentse Balie werd hij achtereenvolgens verkozen als bestuurslid en secretaris bij de Commissie van Stagiairs bij de balie van Gent. Hij verzorgde ook 13 jaar als secretaris en later als dagvoorzitter de zittingen van het Bureau voor Juridische Bijstand. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Commissie Vreemdelingenrecht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies.
 
Op wetenschappelijk vlak schreef hij al tijdens zijn rechtenopleiding mee aan een eerste publicatie in het gespecialiseerde Tijdschrift voor Milieurecht..
 
Vanaf 2008 werd Pieter Van Assche mede-auteur van het gespecialiseerde Zakboekje Ruimtelijke Ordening, waar hij jaarlijkse de nieuwe evoluties in regelgeving en rechtspraak implementeert, eerst van het onderdeel over de ruimtelijke uitvoeringsplannen en later ook de Structuurplannen en de Handhaving van Ruimtelijke Ordening.
 
Pieter Van Assche wordt geregeld gevraagd voor wetenschappelijke publicaties in de sector van het administratief recht, vooral in het milieu- en omgevingsrecht en vreemdelingenrecht (zie publicatielijst), en was in 2012 ook Editor van het Geannoteerde Wetboek Wet & Duiding voor de Vastgoedmakelaars en auteur van het Geannoteerd Wetboek Duiding Bouw. Hij superviseerde er de teksten omtrent het omgevingsrecht, de Vlaamse Wooncode, Onroerend Erfgoed, Monumenten en Landschappen, en erfdienstbaarheden (gemene muur, lichten en zichten,…). In 2018 was hij tevens Editor van het geannoteerd Wetboek Duiding Vastgoed.
 
Occasioneel geeft hij als gastlector via het Perspectief (Volwassenonderwijs) bij de provincie Oost-Vlaanderen vorming aan lokale ambtenaren over onder meer de handhaving van ruimtelijke ordening en rooilijnplannen, maar volgt ook zelf opleidingen in de lijn van deze materie.

Bijdragen/Artikels
 • Handhaving in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, medewerking sedert 2017 – jaarlijkse actualisering (samen met P. VANSANT)
 • Milieurechtelijke aspecten inzake bouw, Duiding Bouwrecht, Larcier, 2015, p. 1359 e.v.
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, medewerking sinds 2007 – jaarlijkse actualisering (samen met V. TOLLENAERE en O. COOPMAN)
 • Ruimtelijke structuurplannen” in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, medewerking sinds 2011 – jaarlijkse actualisering (samen met V. TOLLENAERE en O. COOPMAN)
 • Soorten Plannen en hun onderlinge verhouding, in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, medewerking sinds 2014 – jaarlijkse actualisatie (samen met V. TOLLENAERE en O. COOPMAN).
 • Plannen van Aanleg, in Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, medewerking sinds 2014 – jaarlijkse actualisatie (samen met V. TOLLENAERE en O. COOPMAN).
 • "De positie en de aansprakelijkheid van de bioveiligheidscoördinator versus de milieucoördinator" T.M.R., 2004/5, november 2004, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, België, p 518-536
Commentaar
 • "Vaststelling van regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen" in Publiek Domein, jaargang 5 nr 5 (samen met V. TOLLENAERE)
Noten
 • ‘De leeftijdsbeslissing bij een Niet-Begeleide Minderjarige: wetenschappelijke zekerheid versus juridisch waarheid”, noot onder Rvst. nr. 197.611 en nr. 199.330, en Cass. P.10.0325 (F) en P.10.0407 (F), Tijdschrift Jeugd- en Kinderrechten, Larcier, Gent, 2011/4, p. 240-247
 • “De langdurige eigendomstitel als bewijs van kwade trouw voor het verborgen gebrek bodemverontreiniging bij eigendomsoverdracht” onder Brussel, 1 april 2009, MER 2010, nr. 2,p.39-46, Die Keure, Brugge
Wetenschappelijke leiding van uitgegeven verzamelwerken/ boeken als editor
 • VAN ASSCHE P., samen met SAGAERT V., VEREECKEN S., LIEVENS E. en VOLCKAERT E., (ed): Vastgoedmakelaar 2013, Wet en Duiding, Larcier, Brussel, 1174 p.
 • VAN ASSCHE P., samen met, LIEVENS E., VEREECKEN S., en VOLCKAERT E., (ed): DUIDING Vastgoed 2018, Larcier, Brussel, 1470 p.

Vraag stellen?