Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Silke Suys

  • Master in de Rechten
Silke Suys studeerde in 2016 met onderscheiding af als master in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Tijdens haar studie legde zij zich voornamelijk toe op het burgerlijk recht, meer in het bijzonder ging haar aandacht uit naar vastgoedrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht.
 
Zij vatte haar stage aan de Gentse balie aan op 1 oktober 2016.

 
Op 1 september 2017 vervoegde zij Frans Baert & Vennoten om er zich verder toe te leggen op de diverse aspecten van het vastgoedrecht en insolventierecht.

 
Inzake vastgoed behandelt Silke Suys het contractuele en burgerlijke aspect, zowel in adviesvorm, onderhandelingen als procedures voor de diverse gerechtelijke instanties.
 
Tot slot bekwaamt zij zich ook in de Vlaamse Wooncode en behandelt ze mee de (straf- en burgerlijke) zaken die zijn toevertrouwd aan het kantoor omtrent herstelvorderingen.
Silke Suys is tevens praktijkassistente aan de Universiteit van Gent waar zij onder leiding van Prof. dr. Steennot actief is in het opleidingsonderdeel ‘Handels- en Economisch recht. Zij is tevens auteur van enkele juridische publicaties.
 
  • “De elektrische fiets wint terrein aan hoge snelheid”, Bijdrage Emile & Ferdinand Larcier (samen met S. VEREECKEN)
  • “Is de elektrische fiets altijd een fiets?”, Actua leges Kluwer N° 2016/13 (samen met S. VEREECKEN)

Vraag stellen?