Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Sander Kaïret

  • Master in de rechten
  • Houder getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken"

Mr. Sander Kaïret is ook te bereiken op het adres van ons bijkantoor:

Zomerlaan 1 B0102
9930 Lievegem
Tel. 09/311.86.96

Consultaties enkel na afspraak 
Sander Kaïret studeerde in 2013 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.
 
Van 2013 tot september 2016 doorliep hij zijn stage aan de Balie Brussel bij Pieter Jongbloet advocaten, waar hij voornamelijk dossiers behandelde in het publiekrecht, met nadruk op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening – milieu) en aanverwante materies.
 
Sindsdien verdiepte hij zich verder in het omgevingsrecht, gaande van advies en het eerste bezwaar, tot beroepen bij de Deputatie, Minister, Raad voor Vergunningsbetwistingen of Raad van State. Zowel particulieren, bedrijven als lokale overheden doen hiervoor een beroep op hem.
 
Hij behaalde het getuigschrift “Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken”.
 
In 2016 startte hij samen met Stijn Van Hulle een kantoor te Zomergem, met klemtoon op het omgevings- en het vastgoedrecht, waar hij tot op heden kantoor houdt.
 
Met ingang van 1 september 2018 werd het kantoor te Zomergem een bijkantoor van de CVBA Frans Baert & Vennoten.

Vraag stellen?