Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Yves De Graeve

  • Licentiaat in de Rechten
Yves De Graeve behaalde op 8 juli 1998 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent.

Als advocaat aan de balie te Gent startte hij zijn loopbaan in oktober 1998 bij de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Sinds november 2002 is hij vennoot binnen de associatie.

Advocaat De Graeve verleent bijstand bij zowel het opstellen van overeenkomsten en het geven van juridisch advies, als bij het beslechten van geschillen binnen de sfeer van het ondernemings- en het private contractenrecht. Hij adviseert en begeleidt tevens in de materie van de overheidsopdrachten (klassieke sectoren).

Advocaat De Graeve was jarenlang redactielid van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak (T.G.R.)
Bijdragen/Artikels
De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingrijpende regelgeving voor de professionele wanbetaler, niet gepubliceerd

Vraag stellen?