Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Wim Vanbiervliet

  • Licentiaat in de Rechten
  • Oud-voorzitter Vlaamse Conferentie der balie van Gent 
  • Lid van de Raad van de Orde van de balie van Gent (2017-2020, 2022-2023)
Wim Vanbiervliet behaalde in juli 2002 met onderscheiding het diploma van licenciaat in de rechten, optie burgerlijk -en strafrecht, aan de Universiteit te Gent. Hij was tussen oktober 2002 en september 2005 werkzaam als advocaat-stagiair aan de balie van Gent bij de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten C.V.B.A. na er reeds eerdere zomerstages te hebben doorlopen.

Hij was lid van de Commissie van de Stagiairs, waar hij de functie vervulde van penningmeester.

Per 1 oktober 2005 werd hij opgenomen op het tableau van de orde van de advocaten te Gent.

Tussen 2005 en 2009 was hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie van de balie te Gent waar hij eveneens de functie van penningmeester waarnam. Tussen 2015 en 2017 was Wim Vanbiervliet voorzitter van de Vlaamse Conferentie van de balie te Gent.

Sinds 1 januari 2009 is hij toegetreden als vennoot in het kantoor.

In juni 2017 werd hij de eerste maal verkozen als lid van de raad van de Raad van de Orde van de Gentse balie.

Hij legt zich voornamelijk toe op het familiaal vermogensrecht met in het bijzonder het erfrecht, schenkingen, testamenten, het bewind, de vereffening en verdeling van nalatenschappen en huwelijksstelsels. In deze materie poogt hij in eerste instantie zijn cliënten bij te staan in een minnelijk overleg met de andere partijen. Indien een minnelijke oplossing niet haalbaar lijkt, vertegenwoordigt hij zijn cliënten in de gerechtelijke procedure ten overstaan van de rechtbanken en de notarissen. Regelmatig fungeert hij in die materie als spreker op studie- en vormingsdagen.

Daarnaast behandelt hij ook zaken die zich situeren binnen het verkeersrecht, het pachtrecht, het notarieel recht en het algemeen personen -en familierecht. Deelname aan studiedagen en colloquia betekenen een aanvulling en vervolmaking van de opleiding.

Wim Vanbiervliet is lokaal poltiek actief in de gemeente De Pinte. Sedert 2001 zetelt hij in de gemeenteraad en vanaf 2007 in de politieraad van de Politiezone Schelde-Leie. Tussen 2013 en 2018 was hij voorzitter van de gemeenteraad. Tussen 2013 en 2015 was hij schepen.

 
Bijdragen in boeken
  • "De gerechtelijke vereffening en verdeling" in Vlaamse Conferentie der Balie van Gent (ed.) Knelpunten vereffening-verdeling, Antwerpen, 2008, 51-76.
  • "Terrorisme" in G. VERMEULEN (ed.), Aspecten van Europees materieel strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 517p. (Samen met CLAEYS, A., HOSTE, J., RUTTENS, I., STEVENS, M., VANSTEELANDT, P.)
  • Vastgoedzakboekje, Mechelen, Kluwer, jaarlijkse uitgave (samen met ASTRID CLABOTS,JOHAN CEENAEME,JOHAN VANMUYSEN,KOEN VANOPPEN,MAARTEN DAMBRE,TOM VANDROMME en WIM DEFOOR).

 

Vraag stellen?