Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Helena Boecquaert

  • Master in de Rechten
  • Master in het Notariaat (2013)
Helena Boecquaert behaalde in 2012 haar diploma van Master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent. Tijdens haar masteropleiding volgde zij een stage in een familiekamer op het Hof van Beroep te Gent.
In 2013 behaalde zij met onderscheiding het diploma van Master in het Notariaat aan de Universiteit Gent.
Zij begon haar stage in 2013 aan de Balie Gent en werkte tot september 2020 voor het kantoor Balcaen-Heymans, waar zij zich specialiseerde in het familiaal vermogensrecht.

Per 1 oktober 2016 werd zij ingeschreven op het tableau van de orde van de advocaten te Gent.

Op 1 oktober 2020 vervoegde zij Frans Baert & Vennoten om er zich verder toe te leggen op de diverse aspecten van het personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht in het bijzonder.

Haar interesse situeert zich voornamelijk in het familiaal vermogensrecht, met in het bijzonder schenkingen, testamenten, vereffening-verdeling van nalatenschappen en huwelijksstelsels. Verder behandelt zij tevens zaken die zich situeren binnen het algemeen personen- en familierecht. Zij schreef reeds diverse bijdragen en treedt regelmatig op als spreker.
 
  • “Meerderjarigen kunnen thans opnieuw geadopteerd worden” noot onder arrest van het Grondwettelijk hof 22 september 2016 (nr. 116/2016), RABG 2017 (samen met M. HEYMANS)
  • Co-auteur van het boek “Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding”, Brussel, Bruylant, 2017.

Vraag stellen?