Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Spontane sollicitatie

De kandidaten, die zich bij voorkeur tijdens hun studies hebben onderscheiden, behoren blijk te geven van een voldoende beschikbaarheid, zin voor samenwerking en flexibiliteit en een goede talenkennis.
 
Geïnteresseerden kunnen een sollicitatiebrief met C.V. opsturen naar de c.v.b.a. Frans Baert & Vennoten, Koning Albertlaan 128, 9000 Gent, t.a.v. Mr. Veerle Tollenaere (vtollenaere@fransbaert-law.be).
Het spreekt voor zich dat kandidaturen met aandacht en discretie zullen worden behandeld.
 
Bij uw (spontane) sollicitaties dienen minstens volgende inlichtingen te worden verstrekt: 
  • contactgegevens;
  • de puntenbriefjes van de volledige opleiding;
  • een overzicht van de opleidingsonderdelen van laatste jaar opleiding en eventuele tussentijdse resultaten;
  • de titel van de masterproef;
  • eventuele andere opleidingen;
  • de gesproken en geschreven talenkennis.
  • enige achtergrondinformatie o.a. vrijetijdsbesteding
  • beschikken over een rijbewijs B