Yves De Graeve

Yves De Graeve  |  Publicaties  |  Specialisaties

Licentiaat in de Rechten
Email : ydegraeve@fransbaert-law.be
Download vCard    LinkedIn Profiel


Yves De Graeve behaalde op 8 juli 1998 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent.

Als advocaat aan de balie te Gent startte hij zijn loopbaan in oktober 1998 bij de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Sinds november 2002 is hij vennoot binnen de associatie.

Advocaat De Graeve verleent bijstand bij zowel het opstellen van overeenkomsten en het geven van juridisch advies, als bij het beslechten van geschillen binnen de sfeer van het ondernemings- en het private contractenrecht. Hij adviseert en begeleidt tevens in de materie van de overheidsopdrachten (klassieke sectoren).

Advocaat De Graeve was jarenlang redactielid van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak (T.G.R.)