Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Mr. Laura Van Keymeulen staat stil bij de veranderingen in het euthanasierecht

De Euthanasiewet is ondertussen reeds geruime tijd in werking, en het maatschappelijke en politieke debat hieromtrent heeft niet stilgestaan. Meer en meer gaan stemmen op om het wettelijk kader van de Euthanasiewet te actualiseren en op bepaalde punten verder uit te breiden. Dit gebeurde reeds in de wet van 28 februari 2014 waarin het toepassingsgebied werd uitgebreid naar minderjarigen, en met de wet van 15 maart 2020 waarin verschillende vernieuwingen werden doorgevoerd. In het boek “Euthanasierecht in België de wet in verandering (?)” gaan verschillende auteurs, waaronder mr. Laura Van Keymeulen, verder in op dit thema met de bedoeling een inspiratiebron te kunnen betekenen voor mogelijke toekomstige wetswijzigingen.