Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

De tot schadevergoeding gehouden overheid staat er alleen voor bij de Raad van State

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel in zoverre artikel 11bis RvSt-Wet de schadevergoeding enkel ten laste legt van de steller van de nietig verklaarde handeling, met uitsluiting van de partijen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de handeling en die in de procedure zijn behouden als tegenpartijen in het kader van de procedure tot nietigverklaring van de handeling in kwestie.

Het volledig arrest kan je hier nalezen: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-068n.pdf