Bel ons +32 9 222 94 31
Koning Albertlaan 128 B-9000 Gent

Veronique Van Asch

  • Licentiaat in de Rechten
  • Curator
  • Bewindvoerder

Veronique Van Asch behaalde op 9 juli 1986 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Zij is sinds 1 oktober 1986 advocaat aan de Balie te Gent. Meester Antoon De Groote was haar patroon.

Zij is voornamelijk actief in het insolventierecht en in het personen- en familierecht.

Bovendien wordt zij door diverse Vredegerechten regelmatig aangesteld als bewindvoerder over meerderjarige onbekwame personen.

Zij wordt sinds vele jaren regelmatig aangesteld als curator en gerechtsmandataris.

In het personen- en familierecht spitst haar belangstelling zich vooral toe op afstammingsrecht, adoptie en familierechtelijke problemen.

Zij is verbonden aan het Adoptiecentrum waar zij sinds vele jaren het team van het centrum juridisch bijstaat. Zij is ook betrokken bij de hervorming van de adoptiediensten. Ook inzake de materie van draagmoederschap wordt zij regelmatig geconsulteerd.

Zij heeft diverse dossiers in deze materie behandeld en werd als specialist gehoord op de hoorzitting van de commissie in de Senaat, belast met het voorbereiden van een wetgeving inzake draagmoederschap. Zij werd ook al verschillende malen uitgenodigd als spreker op diverse studiedagen.

Zij is tevens lid van de Raad van Bestuur van vzw De Sloep en Vzw Simonnet School.
 

Vraag stellen?