Silke Suys

Silke Suys  |  Publicaties  |  Specialisaties

Master in de Rechten
Email : ssuys@fransbaert-law.be
   


Silke Suys studeerde in 2016 af als master in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Tijdens haar studie legde zij zich voornamelijk toe op het burgerlijk recht, meer in het bijzonder ging haar aandacht uit naar vastgoedrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Binnen het kantoor richt ze zich dan ook voornamelijk op het vastgoedrecht en insolventierecht. Daarnaast behandelt ze ook zaken gesitueerd in het algemeen burgerlijk recht o.a. aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht.

Sinds 1 oktober 2016 is zij advocaat-stagiair aan de balie van Gent.