Dorien Geeroms

Dorien Geeroms  |  Publicaties  |  Specialisaties


Master in de Rechten
Praktijkassistent Katholieke Universiteit Leuven – Onderzoekseenheid publiekrecht 2014 – 2017
Lector Arteveldehogeschool GentEmail : dgeeroms@fransbaert-law.be
   

Dorien Geeroms studeerde in 2012 met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.Op 1 september 2012 ging ze aan de slag bij het Antwerpse kantoor Publius waar zij dossiers behandelde in diverse domeinen van het publiek recht met name het omgevingsrecht (milieurecht, stedenbouw en ruimtelijke planning), het overheidsopdrachtenrecht en het ambtenarenrecht. Op 1 juni 2017 maakte ze de overstap naar het kantoor Frans Baert & Vennoten waar zij zich verder in deze materies zal specialiseren.Dorien Geeroms was enkele jaren werkzaam als deeltijds praktijkassistent aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze mee de werkcolleges staatsrecht en administratief recht alsmede de monitoraten bij het opleidingsonderdeel publiekrecht verzorgde.Sinds september 2017 is zij werkzaam als lector “staats- en bestuursrecht” aan de Arteveldehogeschool te Gent.