Klaas De Pauw

Klaas De Pauw  |  Publicaties  |  Specialisaties

Master in de Rechten
Email : kdepauw@fransbaert-law.be
   


Klaas De Pauw behaalde op 10 februari 2015 het diploma Master of Laws in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Tijdens zijn masterjaren bekwaamde hij zich voornamelijk in het publiekrecht met onder meer ruimtelijke ordenings- en stedenbouwrecht, milieurecht, energierecht, natuurbeschermingsrecht en publiek procesrecht.

Klaas De Pauw loopt stage bij Frans Baert & Vennoten met specialisatie in het administratief recht met bijzondere aandacht voor het ruimtelijke ordenings- en stedenbouwrecht. Sedert 1 oktober 2015 is Klaas De Pauw opgenomen op de lijst van de stagiairs van de balie van Gent.