Stefanie Goubert

Stefanie Goubert  |  Publicaties  |  Specialisaties


Master in de RechtenEmail : sgoubert@fransbaert-law.be
   


Stefanie Goubert behaalde op 2 juli 2014 met onderscheiding het diploma Master of Laws in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Tijdens haar laatste masterjaar liep zij stage op het kabinet van de onderzoeksrechter te Gent, waardoor zij het gerechtelijk vooronderzoek in strafzaken reeds van dichtbij kon volgen.

Daarnaast gaat haar belangstelling ook uit naar het burgerlijk recht. Binnen het kantoor bekwaamt zij zich in het bijzonder in het brede ondernemings-, verbintenissen- en bouwrecht.

Op 4 maart 2015 behaalde zij de tweede plaats in de pleitwedstrijd Georges Debra ingericht door de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent. Zij won tevens de prijs van het publiek en zal binnenkort de Gentse kleuren verdedigen op het Vlaams Pleitjuweel.

Zij is advocaat-stagiair aan de Balie te Gent sinds 1 oktober 2014.