Eline Lievens

Eline Lievens  |  Publicaties  |  Specialisaties


Master in de Rechten
Praktijkassistente aan de Universiteit van Gent - Vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht


  
Email : elievens@fransbaert-law.be
   


Eline Lievens studeerde af in 2011 met grote onderscheiding aan de Universiteit van Gent als master in de rechten (optie sociaal – economisch recht).

Sinds begin 2012 is zij werkzaam als advocaat aan de Balie van Gent. Haar interesse situeert zich voornamelijk in het brede privaat en ondernemingsrecht, waarbij haar bijzondere voorkeur uitgaat naar het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, het handelsrecht alsook diverse juridische topics inzake contracten- en vastgoedrecht.

Eline Lievens is tevens praktijkassistente aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht) alwaar zij onder leiding van Prof. dr. M. Kruithof actief is in de opleidingsonderdelen ‘Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen’ en ‘Rechtsvergelijking’.

Verder is zij auteur van verschillende juridische publicaties in o.a. het verzekerings-, verkeer- en vastgoedrecht.