Pieter Van Assche

Pieter Van Assche  |  Publicaties  |  Specialisaties


Licentiaat in de Rechten
Master in Milieurecht
Milieucoördinator Type BEmail : pvanassche@fransbaert-law.be
Download vCard    LinkedIn Profiel


Pieter Van Assche studeerde op 4 juli 2003 met onderscheiding af als Licentiaat/Master in de rechten, aan de Universiteit van Gent in de optie sociaal-economisch recht.

In juli 2004 behaalde hij, met onderscheiding, een Master na Master in de gespecialiseerde opleiding Milieurecht. In juni 2009 behaalde Pieter Van Assche het certificaat van de opleiding tot Milieucoördinator type B via het Instituut voor Permanente Vorming van de UGent.

Op 1 september 2004 trad hij toe tot de associatie Frans Baert & Vennoten, waar hij zijn stage doorliep en zich verdiepte in de materie van de ruimtelijke ordening en milieurecht. Na enkele jaren medewerkerschap trad hij op 1 januari 2011 toe als vennoot.

Pieter Van Assche bouwde intussen verder zijn netwerk op in de sector van het administratief recht, onder meer als medeoprichter van een netwerk van milieu-advocaten, dat cliënten over de deelstaten/landsgrenzen heen tracht bij te staan (2005-2009).

Op 9 november 2007 werd hij bijkomend toegelaten tot het tableau van advocaten aan de balie te Dendermonde, waar hij sindsdien (enkel op afspraak) ook kantoor houdt, eerst in Temse, en op heden in Waasmunster, in een tweede vestiging van de associatie.

Aan de Gentse Balie werd hij achtereenvolgens verkozen als bestuurslid en secretaris bij de Commissie van Stagiairs bij de balie van Gent. Hij verzorgde ook 13 jaar als secretaris en later als dagvoorzitter de zittingen van het Bureau voor Juridische Bijstand. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Commissie Vreemdelingenrecht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies.

Op wetenschappelijk vlak schreef hij al tijdens zijn rechtenopleiding mee aan een eerste publicatie: "De positie en de aansprakelijkheid van de bioveiligheidscoördinator versus de milieucoördinator" in het gespecialiseerde Tijdschrift voor Milieurecht. (T.M.R., 2004/5, november 2004, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, België, p 518-536).

Vanaf 2008 werd Pieter Van Assche mede-auteur van het gespecialiseerde Zakboekje Ruimtelijke Ordening, waar hij vooreerst mee schrijft aan het onderdeel over de ruimtelijke uitvoeringsplannen; sedert 2011 ook aan het hoofdstuk van de Structuurplannen en uiteindelijk sinds 2016 bewerkt hij ook het hoofdstuk over de Handhaving van Ruimtelijke Ordening.

Pieter Van Assche wordt geregeld gevraagd voor wetenschappelijke publicaties in de sector van het administratief recht, vooral in het milieu- en omgevingsrecht en vreemdelingenrecht (zie publicatielijst), en is sedert 2012 ook Editor van het Geannoteerde Wetboek Wet & Duiding voor de Vastgoedmakelaars en auteur van het Geannoteerd Wetboek Duiding Bouw. Hij schrijft/superviseert er de teksten omtrent het omgevingsrecht, de Vlaamse Wooncode, Onroerend Erfgoed, Monumenten en Landschappen, en erfdienstbaarheden (gemene muur, lichten en zichten,…).

Occasioneel geeft hij als gastlector via het Perspectief (Volwassenonderwijs) bij de provincie Oost-Vlaanderen vorming aan lokale ambtenaren over onder meer de handhaving van ruimtelijke ordening en rooilijnplannen.

Het voormelde toont aan dat zijn interesseveld uitgaat naar het administratief recht in zijn meest brede betekenis.

Hierbij draagt het Omgevingsrecht (zowel de aspecten ruimtelijke ordening als milieu) zijn voorkeur weg en hij bouwde tevens een ruime praktijkervaring op in aanverwante administratieve wetgeving, zoals de Vlaamse Wooncode, vreemdelingenrecht, administratieve en fiscale Heffingen, Onroerend erfgoed, Monumenten en Landschappen, erfdienstbaarheden, e.a.

Hierbij begeleidt hij zowel projectontwikkelaars, overheden als particulieren bij de opmaak van hun dossier of bij de ontwikkeling van hun project. Ook onderhandelingen (1) met de overheid, (2) tussen buren en (3) voor/met buurtcomités en belangenverenigingen behoren tot zijn werkterrein.

Indien een gezamenlijke oplossing niet kan worden gevonden, voert hij procedures, vanaf het indienen van bezwaar, tot het aanvechten van de vergunning(sweigering), inclusief procedures voor de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hij werkt ook al jarenlang voor de hogere overheid in aanbestedingen dewelke aan het kantoor worden toevertrouwd. Ook diverse lokale overheden doen op zijn expertise beroep voor advisering of aanvechten van beslissingen, evenals het verdedigen op administratief, burgerrechtelijk en strafrechtelijk vlak in de sector van ruimtelijke ordening, milieurecht, …

Tot slot bouwde hij een grote praktijkervaring op in het brede spectrum van het vreemdelingenrecht: asielprocedures, regularisatie, gezinshereniging, naturalisatie, huwelijksweigering, schijnhuwelijken en het bekomen van visa,… Hij werkt als vast advocaat samen met lokale opvanginitiatieven en asielcentra, en begeleidt Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen en hun voogden.