Tom De Sutter

Tom De Sutter  |  Publicaties  |  Specialisaties


Licentiaat in de Rechten
Wetenschappelijk medewerker Vakgebied Bestuursrecht Universiteit Gent 1 augustus 2001 - 30 september 2003
Assistent Vakgebied Bestuursrecht Universiteit Gent 1 oktober 2003 - 30 september 2006Email : tdesutter@fransbaert-law.be
Download vCard   


Tom De Sutter behaalde aan de Universiteit Gent op 7 juli 2001 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten (optie nationaal en internationaal publiekrecht). Hij is sinds oktober 2001 actief aan de balie van Gent als advocaat bij de advocatenassociatie Frans Baert & vennoten c.v.b.a..

Op 1 januari 2006 is hij toegetreden als vennoot. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar het grondwettelijk en bestuursrecht met bijzondere aandacht voor het recht van de lokale besturen (inclusief belastingreglementen), de openbaarheid van bestuur, het ambtenarenrecht, het tuchtrecht, medisch verantwoorde sportbeoefening, het ruimtelijk ordenings- en stedenbouwrecht en monumenten en landschappen. In al deze materies verleent hij advies aan overheden en particulieren en behandelt hij zaken voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en andere administratieve organen en rechtscolleges.

Hij was van 1 augustus 2001 tot 31 oktober 2002 werkzaam als deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, Vakgroep Publiekrecht en Belastingrecht. Vervolgens was hij tot 30 september 2003 aan de vakgroep verbonden als vrijwillig wetenschappelijk medewerker om daarna per 1 oktober 2003 benoemd te worden als deeltijds assistent (50%) in het vakgebied Bestuursrecht met specifieke aandacht voor het recht van de lokale besturen. Op 30 september 2006 heeft hij zijn activiteiten aan de Universiteit Gent stopgezet.

Tom De Sutter is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties en maakt deel uit van de redactieraad van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak (T.G.R.) en www.lokalebesturen.be en was tot 2006 rechtspraakmedewerker van Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken (C.D.P.K.).

Hij verzorgt opleidingen in verband met het recht van lokale besturen. Met het juridisch schrijven "Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (P.W.A.): regelgeving en praktijkervaring" won hij de A.P.R.-prijs 1999-2000. Op 25 oktober 2008 hield hij de openingsrede ter gelegenheid van de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2008-2009 van de balie van Gent met als titel: "Het recht van verdediging in tuchtzaken van overheidspersoneel".